De gemeente Epe wil de komende jaren flink aan de slag met de energieopgave . Eind 2018 is gestart met het uitstippelen van een route om te komen tot het verduurzamen van de bedrijventerreinen in de gemeente. Lokale samenwerkingspartners hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Het innovatieve project, genaamd ‘Eekterveld en Kweekweg Energiepositief’, richt zich op de gelijktijdige aanpak van duurzame opwek, opslag en de realisatie van een warmtenet. De volgende stap in het project is het onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

 

Het college van B&W heeft besloten een bedrag beschikbaar te stellen voor het opstellen van een subsidieaanvraag bij de EIB (Europese Investering Bank). De subsidieaanvraag genaamd ELENA (European Local Energy Assistance facility) wordt ingezet voor het verduurzamen van bedrijventerrein Eekterveld en Kweekweg. ELENA biedt financiële ondersteuning voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Wethouder Erik Visser:” We trekken hierin samen op met de gemeentes Tholen en Leeuwarden vanwege de overeenkomstige problematiek en projecten. Alle drie de gemeenten verduurzamen hun bedrijventerreinen volgens de Bedrijventerreinen Energiepositief- aanpak en hebben te maken met dezelfde uitdaging: netcongestie. Dit vertraagt de energietransitie en we willen en moeten door, daarom geven we deze impuls.” Na een positief onderzoeksresultaat wordt subsidie aangevraagd van +/- 6 miljoen euro voor de drie gemeenten.

Deze subsidie wordt gebruikt om onder andere de nodige vergunningen te verkrijgen en het definitieve verduurzamingsplan in gang te zetten. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject.

Erik Visser: ‘We zijn trots op ons project ‘Eekterveld en Kweekweg Energiepositief’. We zijn met de bedrijventerreinenaanpak koploper in de regio en provincie. Daarom zetten we nu de stap om provincie overstijgend te werken aan het verduurzamen van de bedrijventerreinen en investeren in een ELENA aanvraag om de verduurzaming van de bedrijventerreinen gefinancierd te krijgen.”