De gemeenteraad van Epe heeft j.l. donderdagavond 16 april voor het eerst in zijn bestaan digitaal vergaderd. Dit gebeurde onder voorzitterschap van burgemeester Tom Horn.

Coronacrisis

De raadsleden konden digitaal meepraten over de agendapunten. Ook is er ‘op afstand’ over enkele voorstellen gestemd. Inwoners van Epe en andere belangstellenden konden online meekijken en meeluisteren met wat er werd besproken. Er is ook gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Alleen digitaal

De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen voorlopig alleen digitaal. De volgende commissievergaderingen worden gehouden op 14 mei 2020.

Griffie

Inspreken is ook digitaal mogelijk. Neem als u dat wilt contact op met de griffie via het mailadres griffie@epe.nl.
De vergaderingen zijn live te volgen via internet èn terug te kijken op epe.raadsinformatie.nl/live.