Elke bezoeker van kasteel Cannenburch zal als hij voor kasteel staat een blik werpen op het beeldhouwwerk in de gevels. Het opvallende beeldhouwwerk verdient die aandacht, het is namelijk het vroegste renaissance beeldhouwwerk van Gelderland.

Maarten van Rossum introduceert de renaissancestijl in Gelderland als hij in 1543 de restanten van een middeleeuws kasteel koopt en op die overblijfselen een nieuw, strak symmetrisch renaissanceslot laat bouwen. In de voor-toren pakt hij groots uit met een gevel die geheel is gevuld met sculptuur. In de rest van het kasteel laat hij boven nagenoeg alle ramen driehoekige frontons met beeldhouwwerk opnemen.

Maarten van Rossum heeft de voltooiing van zijn kasteel niet meegemaakt. Hij overlijdt in 1554 aan de pest. In 1555 kwam kasteel Cannenburch in handen van Van Rossums neef Hendrik van Isendoorn à Blois, die het bouwplan voltooide. Zijn nazaten bewoonden het kasteel driehonderd jaar lang en voerden enkele uitbreidingen en verbouwingen uit.

In de tijd daarna vinden er nog meer aanpassingen aan de gevels plaats, die welbeschouwd op littekens lijken. Deze littekens in de gevels hebben dus geen gewelddadige achtergrond. Ze zijn simpelweg ontstaan door veranderende smaak en veranderend gebruik van het kasteel. In de jaren 1976-1981 wordt de langverwachte restauratie van het kasteel uitgevoerd.

De betrokken restauratie-architect, Coen Temminck Groll, is zijn tijd vooruit. Hij kiest er voor de opmerkelijke invullingen in de gevels niet glad te strijken. Hij is er een voorstander van de lappendeken van de geschiedenis te tonen. De tijd heeft zijn sporen nagelaten en dat mag gezien worden. Want juist deze littekens vertellen het eeuwenlange verhaal van een renaissanceslot dat aan de tijd wordt aangepast en geschikt wordt gemaakt aan de wensen van bewoners. Als een lappendeken die wordt vermaakt, versteld, opgelapt en hergebruikt.

Heidi Linck (1978) is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Wageningen. Daarna studeerde ze autonome kunst op de academie in Arnhem. Ze onderzoekt letterlijk een plek, ontleedt, stelt opnieuw samen, en geeft zo een heel andere kijk op een locatie. In haar tekeningen en grafisch werk doet ze hetzelfde.

Het werk van Heidi Linck is een voortdurend onderzoek naar de mogelijkheden om ruimte weer te geven, en vaak komt er ook nog een heel specifiek historisch element in voor. In haar tekeningen krijgt ze het voor elkaar met een heleboel verschillende soorten zwart een verhaal te vertellen over een plek.

Heidi Linck raakte helemaal in de ban van de littekens in de gevels van kasteel Cannenburch. Ze probeerde zich in eerste instantie het verhaal erachter voor te stellen, maar eigenlijk vond ze dat niet zo belangrijk. De vormen op zichzelf hebben haar geïnspireerd tot het maken van drie drijvende kunstwerken in de wateren rond het kasteel. De heldere schoonheid van de raadselachtige, hoekige vormen is duidelijk zichtbaar.

De verhalen liggen hier verstild, net onder het flonkerende wateroppervlak ” Een Zacht Geruis”

Productiehuis Plaatsmaken initieert in bijzondere samenwerking met Geldersch Landschap en Kastelen en Museum Arnhem het kunstproject een zacht geruis. Gelderland kent veel kastelen en landhuizen. Zeven daarvan, in bezit van GLK, zijn opengesteld voor publiek. Elk van deze kastelen wordt gekoppeld aan een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de plek en de geschiedenis nieuw werk maakt.

Kunstenaars: Robbie Cornelissen (Kasteel Hernen), Heidi Linck (Kasteel Cannenburch), Rosemin Hendriks (Huis Verwolde), Aline Eras (Kasteel Rosendael), Erik Odijk (Kasteel Doorwerth), Jan Broekstra (Huis Zypendaal) en Hans Wijninga (Kasteel Ammersoyen). De tentoonstellingen in de zeven kastelen zijn opengesteld van 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.

De officiële opening is op vrijdag 20 april 2018. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van: Mondriaanfonds, provincie Gelderland, Fonds 21, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, gemeente Arnhem, gemeente Wijchen, gemeente Lochem, Stichting Stokroos, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Stimuleringsfonds.

Educatieblad Heidi Linck kasteel Cannenburg