De corona-pandemie belet veel mensen naar de kerk te komen en daarom is onlangs de site www.kerstinvaassen.nl weer actief gemaakt. Onder het motto “Als de mensen niet naar de kerk kunnen komen, brengen we de kerk naar de mensen” zijn de afgelopen weken namens de samenwerkende kerken al veel kaarten in Vaassen bezorgd.

Van zondag eerste advent (29 november) tot en met Driekoningen (6 januari) worden op deze site elke dag meerdere berichten geplaatst. Deze variëren van meditaties van de voorgangers van Vaassen, stukjes voor de kinderen, muziek om met mee te zingen en veel meer. Een aantal koren heeft al aangeboden om muziek in de vorm van audio of video aan te bieden om op de site te plaatsen.

In de eerste Adventsweek verzorgt de voorganger van de Vrijzinnige Gemeente van Vaassen Marianne de Bruin-Visch de meditaties. Ze koos de vrouwen uit het geslachtsregister van Matteüs als thema voor haar dagelijkse overdenking.

De bezoekers van de site worden ook regelmatig uitgedaagd. Zo wordt deze week aan hen gevraagd om foto’s van hun Adventsster te mailen naar kerstinvaassen@gmail.com. Deze foto’s zullen op de site worden geplaatst.

Niet alleen op bovengenoemde site, maar ook op de Facebookpagina van Kerst in Vaassen en BuurtMaken.nl worden regelmatig berichten geplaatst.

Alhoewel het initiatief uitgaat van de samenwerkende kerken van Vaassen, zijn uiteraard ook niet-Vaassenaren van harte welkom op de site.
Om niets te missen kunt u zich gratis inschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrief via: http://eepurl.com/hjRpCT. Ook kunt u zich daarvoor op de site aanmelden.