Zoals het er nu uit ziet zal woensdag 6 juni a.s. door Axent Groen borden worden geplaatst, waardoor de Ds. van Rhijnstraat in Emst éénrichtingsverkeer wordt vanaf de Hullandstraat in de richting van de Hezeweg, uitgezonderd fietsen.

Verder komt er een verbod om stil te staan ter hoogte van de ingang van de Speeltuin middels het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep.

Deze maatregel is genomen door de Gemeente Epe om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De borden worden nu geplaatst, omdat er diverse bezwaren van de bewoners van de Ds. van Rhijnstraat over o.a. het veel te hard rijden bij de Gemeente Epe zijn binnen gekomen. In eerste instantie was de bedoeling dat deze borden geplaatst zouden worden nadat de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst waren afgerond.

In principe zijn bovenstaande besluiten door de Burgemeester en Wethouders van Epe al genomen op 15 augustus 2017, maar door de werkzaamheden aan de Hoofdweg zijn deze uitgesteld tot een nader te bepalen datum en dat wordt nu dus woensdag 6 juni a.s.