Foto: Bertus v/d Oosterkamp

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie bij c.s.v Vios Vaassen, inclusief verloting met fiets als hoofdprijs van Vincent Wijnbergen fietsen.

Traditioneel vond op de 1e vrijdagavond van 2020 de Nieuwjaarsreceptie van c.s.v Vios Vaassen plaats. Ceremoniemeester Hiddo de Vries heette namens de vereniging de aanwezigen in de vol bezette kantine van harte welkom. In het bijzonder stond hij even stil bij de aanwezigheid van de nieuwe burgemeester de heer Tom Horn, die samen met wethouder Robert Scholten kennis kwam maken met de vereniging. Na de toelichting op het programma hield voorzitter Gerard van Gurp zijn Nieuwjaarsrede. In zijn rede nam de voorzitter de aanwezigen mee in wat de V van Vooruitgang in 2020 nog meer betekend. Het vieren kwam naar voren i.v.m. het 85 jarig jubileum op 24 mei a.s. en het goede afgelopen seizoen dat de vereniging door mocht maken.

Ook het groeiende aantal vrouwen binnen de vereniging werd gememoreerd met de V, met als nieuws dat Kim Rorije en Bente Visser kandidaat zijn voor de combifunctie Dameszaken in het bestuur. De V van vertrouwen kwam tot uiting in de trainersstaf bij de div. selectie elftallen. Voor het 10e seizoen zal Maikel Amzand het 1e onder zijn hoede nemen, een uniek langjarig dienstverband. Hij zal dit doen samen met Thomas Prins en bij de JO19 zal Daniel Tuasela volgend jaar ook werkzaam blijven bij de Vaassense club. Zo kwamen ook Verbouwen – Vernieuwen – Voldoening – Vervanging – Veranderen en Vooruitzien in een nieuws item tot uitdrukking.

Na de nieuwjaarsrede werden 12 leden gehuldigd voor jarenlange trouw aan de vereniging.Laurens Pol, Don van Rijk en secretaris Hiddo de Vries mochten de speld en de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap ontvangen. Vader Jan en zoon Bas Schutte waren 40 jaar lid tezamen met oud voorzitter Arend Pannekoek, Gerard Konijnenberg en Bert Kamphuis. De 50 jarige leden Jacob Werler en Hero Heering waren door omstandigheden niet aanwezig en worden tezamen met Anniek Stoker en Arwolt Brummel (beiden 25 jaar lid) op een later tijdstip gehuldigd.

Vervolgens was het de beurt aan Jan van Werven van de ontspanningscommissie die de vereniging een mooi bedrag kon overhandigen als opbrengst van hun inspanningen tijdens de maandelijkse klaverjas – joker en bingo avonden. De traditionele Nieuwjaars verloting, georganiseerd door het 3e – 4e, 5e elftal en de dames elftallen bleek wederom een groot succes. De loten waren vlot uitverkocht, waarna de spannende trekking om de 10 hoofdprijzen kon worden gehouden. Clubman van het jaar Johan Koop deed de trekking en het geheel werd door Mark Beekman als opperspreekstalmeester aan elkaar gepraat. Het waren Kim Rorije (de fiets van Vincent Wijnbergen fietsen) en Peter van Schoonhoven (de bon van Bilderberg hotels) die uiteindelijk met de hoofdprijzen naar huis mochten.

Daarna waren alle plichtplegingen vervuld en bleef het nog lang druk en gezellig in het clubhuis.