Aan het einde van dit schooljaar eindigt de interim-periode van directeur Sonja van Katwijk op de OBS de Sprenge-Vaassen

Sonja memoreerde dat er iemand gevonden is, aan wie ze de Sprenge met vertrouwen zal overdragen, namelijk Maikel van Breukelen.
Maikel is sinds januari al leerkracht op school voor de (groep 7/8). Na ruim 6 jaar ervaring in regulier en speciaal onderwijs is het voor Maikel tijd om de volgende stap te zetten.

De afgelopen periode is er op school veel veranderd. Er staat een nieuw en jong team te trappelen om komend schooljaar onder leiding van Maikel aan de slag te gaan met Kanjertraining (inmiddels heeft iedereen de opleiding gevolgd) en te starten met Snappet (digitale lesmethodes).
Sporten en bewegen blijft een speerpunt en het recent behaalde vignet ‘gezonde school’ wordt mogelijk uitgebreid met ‘gezonde voeding en gezonde levensstijl’. Een andere belangrijke stap is dat het team op dit moment aan het onderzoeken is of de Sprenge een Daltonschool kan worden: goed en degelijk onderwijs, met zowel oog voor leeropbrengsten als voor persoonlijke ontwikkeling.  De daltonpijlers verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, efficiency, samenwerken en reflectie zijn daarbij de basis.

Ook zijn kinderen, ouders en team bezig met de leeromgeving. Het gebouw is licht, ruim en fris. Daar zullen ongetwijfeld nog aanpassingen gedaan worden, maar het grote plein vraagt meer aandacht!. Dat kan veel groener (natuur), blauwer (water) en uitdagender! Project “Groene Schoolpleinen” De kinderen zijn al begonnen om hun droomplein op papier te zetten.
Kinderen, ouders, teamleden en ook buurtbewoners werden uitgenodigd om kennis te maken met Maikel en ook  kennis te nemen van het project “Groene Schoolpleinen”, waar de school enthousiast over aan het brainstormen is. Nadat Maikel de bijeenkomst opende met een persoonlijke kennismaking werd het woord gegeven aan Willem Jacobs.

Willem Jacobs werd gevraagd dit project toe te lichten. De kinderen hebben hun plannen onder leiding van hem vorm gegeven in een maquette . Hij memoreerde dat de kinderen allemaal bloedserieus bezig zijn geweest om hun wensen in kaart te brengen. Nadat Cees Kant van http://ceeskantstichting.nl ook het woord kreeg over het belang van “water”  en waarom dit belangrijk is gingen de aanwezigen in groepjes  ideeën/plannen bespreken.

Een sfeervolle en ook informatieve avond.