“In Nederland leven miljoenen dieren. Huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren. Deze dieren hebben zelf geen stem en komen daardoor helaas nogal eens in de verdrukking. De Dierenbescherming (https://www.dierenbescherming.nl/ )  komt op voor deze dieren. Een aangereden kat, een verwaarloosde hond of een konijn dat achter is gelaten in het park, ze kunnen op de hulp van de Dierenbescherming rekenen.

Die hulp gaat dag en nacht door. Het redden, opvangen en beschermen van dieren is kostbaar. Een rit van de dierenambulance kost bijvoorbeeld zo’n € 50,- en een dag opvang voor een kat komt al gauw op € 20,-. Om deze en andere kosten te betalen is de Dierenbescherming geheel afhankelijk van leden, donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag.

Dit jaar vindt de collecteweek van 3 t/m 9 oktober plaats en kunnen we er in Vaassen nog een hoop collectanten bij gebruiken. Met het wijkhoofd spreek je dan af in welke straten je gaat collecteren. Na de collecte lever je je bus weer bij hem/haar in en tel je samen jouw bus opbrengst.

Dus heb je een beetje tijd over om mee te collecteren, meld je dan nu aan als collectant via www.dierenbescherming.nl/collecte.“