Beste inwoners, ondernemers en organisaties,
Eigenlijk geldt de open brief van vorige week nog steeds, alleen nog wat méér. In die open brief schreef ik aan u: “Het is alsof we leven in een tussenfase: tussen beperking en vrijheid. Alsof we ons evenwicht moeten zien te vinden tussen hoop en daad.” Woensdagavond 6 mei gaven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Weer kondigden ze versoepelingen van de corona-maatregelen aan. En weer roepen die allerlei vragen op. Opnieuw raken we met ons allen even uit balans, terwijl we die balans misschien nog niet eens hadden gevonden.

 

Velen van u vuren allerlei vragen op ons af. Logisch en terecht. Natuurlijk wilt u weten wat deze nieuwe versoepeling voor u betekent en wat u wel/niet kan/mag doen. Natuurlijk wilt u duidelijkheid kunnen geven aan uw kinderen, uw klanten en werknemers. Onzekerheid en onduidelijkheid zijn niet fijn. Zeker niet wanneer we snakken naar een ‘normaal’ leven, zoals we dat hadden vóór de coronacrisis. Dan is het een nogal een domper om te moeten horen dat er nog geen sprake kan zijn van ‘terug naar normaal’. Het coronavirus blijft voorlopig nog onder ons en daar horen regels bij. Die zijn nodig om ons dagelijks leven overeind te houden. Én om een nieuwe opleving van het coronavirus te voorkomen, zodat we kwetsbare mensen beschermen. Dat kan alleen in een anderhalvemetersamenleving.

Weet u wat het is? Ook wij hebben nog niet op alle vragen antwoord. Die anderhalvemetersamenleving moeten we nog uitvinden met elkaar. Dat zijn we nu aan het doen. Voor ons allemaal is dit nieuw. We moeten ons leven opnieuw inrichten, zowel thuis als op het werk en in de openbare ruimte. Branche- en belangenorganisaties ontwikkelen in een noodtempo richtlijnen. Daarmee kunnen organisaties en ondernemers verantwoord en veilig weer aan de slag. Voor verschillende sectoren gelden verschillende ‘snelheden’ waarmee ze weer kunnen starten. Goed nieuws voor de een, een diepe teleurstelling voor de ander.

In de gemeente Epe buigen we ons samen over alle uitdagingen. Bij veel processen is de gemeente betrokken: als subsidieverlener of samenwerkingspartner en als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid. Samen doen wij – organisaties, ondernemers en de gemeente – ons stinkende best om zo snel mogelijk werkbare en veilige oplossingen te vinden. Al doende ontdekken we wat werkt, wat nodig is en hoe het beter kan. Het is één groot experiment. Pure evenwichtskunst.

Ook als buurt- en klasgenoten, klanten, collega’s en gezinsleden zijn we aan zet. Wíj zijn het die de gegeven ruimte veilig en verantwoord moeten gebruiken. Letterlijk en figuurlijk moeten we onze ruimte opnieuw inrichten en verdelen. Zodat er ruimte is voor ons allemaal. Hoe en wat bepalen we met elkaar. Misschien verschillen we daarover soms van mening. Laten we dan begrip hebben voor elkaar. Elkaar ruimte gunnen. Geduld hebben met elkaar. Dagelijks zie ik veel behulpzaamheid, creativiteit, en ondernemerschap. Laten we die bronnen aanboren. Óp naar een nieuw evenwicht in onze anderhalvemetersamenleving. #AlleenSamen.

Uw burgemeester,

Tom Horn