Op het gedeelte van de Dorpsstraat in Vaassen ten noorden van de inrit van Royal Vaassen Flexible Packaging (RVFP) tot aan de Marijkeweg wordt vanaf woensdag 2 oktober tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in verband met werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ca. 6-8 weken. Het verkeer kan alleen nog vanaf de inrit van RVFP richting de Marijkeweg. Fietsers worden in tegengestelde richting omgeleid via de Stationsstraat.

Welke werkzaamheden zijn er?

Nutsbedrijven starten 2 oktober in dit deel van de Dorpsstraat met het vervangen van bestaande gas- en waterleidingen. Hiervoor moet een deel van de weg – één rijstrook – afgesloten worden. De andere rijstrook wordt gebruikt voor het eenrichtingsverkeer. Fietsers die binnen het gebied van de werkzaamheden moeten zijn, worden gevraagd om af te stappen en met de fiets aan de hand lopend verder te gaan.

Winkels en woningen binnen het gebied van de werkzaamheden blijven zo goed mogelijk toegankelijk. Enige hinder is hierbij helaas niet te voorkomen.

Herinrichting gedeelte Dorpsstraat en Apeldoornseweg

Deze werkzaamheden zijn de start voor de herinrichting van de Apeldoornseweg. Als de nutsbedrijven na 6-8 weken met hun werkzaamheden klaar zijn, wordt dit deel van de Dorpsstraat door de gemeente aansluitend opnieuw ingericht. Het overige deel van de Apeldoornseweg wordt in 2020 uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen over de nutswerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Burgmeijer van aannemer Siers, telefoonnummer 088-5572700.