Op dinsdagavond 11 december wordt in Daams’ Molen een avond georganiseerd over de betekenis van Kerst. Ds. Lavooij en ds. Heslinga zullen de betekenis van Kerst bespreken. De avond is voor iedereen toegankelijk en is de eerste avond in een serie avonden over de betekenis van kerkelijke feestdagen. Elke avond kan apart gevolgd worden. 

 

Kerst wordt al jaren uitbundig gevierd. In Vaassen zien we een Kerstmarkt, de winkels zijn fraai versierd en op bedrijven vinden allerlei kerstbijeenkomsten plaats. 

 

Maar wat betekent Kerst nu eigenlijk binnen de christelijke traditie, wat is de bron en diepere betekenis achter het Kerstverhaal

 

De voorgangers constateren dat mensen enerzijds steeds minder weten van Kerst en anderzijds dat er bij veel mensen ook juist steeds meer belangstelling voor komt. De drempel om voor deze informatie naar een kerk te komen is voor hen wellicht te hoog en daarom is gekozen om deze avonden op neutraal terrein te houden.  

 

Alhoewel deze avond vooral bedoeld is voor mensen die geen of niet veel kerkelijke binding hebben, zijn ook degenen die meer kerkelijk betrokken zijn van harte welkom om hierover met beide predikanten in gesprek te gaan. 

 

De bijeenkomst wordt op dinsdagavond 11 december 2018  van 19.30-21.30 uur gehouden in Koffie- en Theehuys ‘De Korenmolen’ in Daams’ molen aan de Jan Mulderstraat in Vaassen. De data van de overige bijeenkomsten zijn 2 april 2019 (Goede Vrijdag en Pasen) en 21 mei 2019 (Pinksteren). Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij ds. Lavooij (ds.lavooij@gmail.com of 0578-842460). Deelname aan deze avond is gratis. De lekkere koffie of thee zijn op eigen kosten.