Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

Gebouwen van particulieren, bedrijven en (overheids) instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer hebben. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.

Ook bestaat het risico op asbestbranden, met vaak hoge opruimkosten en veel bezorgdheid bij omwonenden tot gevolg. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Sanering is dan noodzakelijk.

Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, is er subsidie beschikbaar gesteld. Ga niet zelf asbest verwijderen!