Concept-beleidsvisie Wat als het samen kan?!

door | mrt 31, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

Om de verbinding met de samenleving te verstevigen, heeft de gemeente Epe een concept-beleidsvisie opgesteld. De titel is ‘Wat als het samen kan?!’. De visie speelt in op de onderwerpen actieve communicatie en participatie. Dit zijn onderwerpen uit het coalitieakkoord waar de gemeenteraad en het college extra aandacht aan wil geven.

Verbindend

De gemeente wil verbindend zijn om samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven te investeren in de samenleving. Dat willen wij doen vanuit een open en transparante houding. Met deze beleidsvisie hebben we een hoofdlijn voor de toekomst opgeschreven. We hebben beschreven waar we kunnen verbeteren èn waar we aan moeten gaan werken om de participatie en de communicatie te versterken.

Maken en behouden

De gemeente is er voor de samenleving; voor inwoners, maatschappelijke organisaties en voor ondernemers en bedrijven. In Epe willen we dat je op een prettige manier kunt wonen, werken en actief zijn in je vrije tijd. Vanuit de samenwerking met inwoners en betrokken partijen kunnen we er een mooie, veilige en toekomstbestendige gemeente van maken en die ook behouden.

De volledige concept-beleidsvisie is te downloaden via de link: https://bit.ly/3sIkrni.

Van elkaar leren

Burgemeester Tom Horn ziet een visie als een toekomstdroom die richting geeft aan beleid: “We gaan uit van samen doen. We willen van elkaar kunnen leren en beleid maken wat past bij de inwoners van de gemeente Epe en binnen de kaders en mogelijkheden die de overheid kent. De samenleving wil doelen bereiken en wij kunnen helpen met onze kennis over bijvoorbeeld regelgeving. Onze droom is om gelijkwaardig te zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn en respecteren dat zowel de organisatie als de inwoners nog moeten wennen aan de verantwoordelijkheden die hierbij horen.”

Uitvoeringsplan

Om de richting te volgen die de visie geeft, is een aantal strategieën benoemd. Dat zijn hoofdlijnen die op een later moment uitgewerkt zullen worden in een uitvoeringsplan. Waaronder: hoe de diverse rollen en verantwoordelijkheden in de praktijk brengen, meer inzetten op een faciliterende en lerende houding en het verder vormgeven van actieve communicatie en werkwijzen. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan willen we inwoners, organisaties en ondernemers betrekken.

Tour door gemeente

Om te komen tot de conceptvisie is onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten van gesprekken met inwoners over communicatie en inwonerparticipatie. Daaronder viel ook de tour door de gemeente van de vorige burgemeester, waar hij in gesprek ging met mensen over hoe zij inwonerparticipatie zagen. Dit heeft geleid tot een aantal adviezen. Ook zijn er werksessies met de gemeenteraad en het college gehouden en is een aantal groepen uit de samenleving bij de opstelling betrokken.

Reacties

De concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie ligt voor inspraak ter inzage tot en met woensdag 12 mei 2021. Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en verwerkt in de definitieve beleidsvisie voor communicatie en participatie met als titel “Wat als het samen kan?!” Vervolgens wordt die ter besluitvorming aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: