Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL, 1814 tot 1950) bestond uit beroepsmilitairen en trouwe Molukse militairen als bondgenoten die vochten tegen de Indonesiërs. De KNIL werd 1950 opgeheven onder druk van de Amerikanen. Zij dreigden met de Marshallhulp te stoppen aan Nederland voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor werd de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Als antwoordt riepen de Molukse militairen de RMS (vrije Republiek der Zuid-Molukken) en eisten terug te gaan naar de Molukken om de strijd daar verder door te zetten. Hierin gaf de Nederlandse regering geen steun en zat met een dilemma. Uiteindelijk besloot men onder dienstbevel de Molukse KNIL militairen tijdelijk in Nederland te laten overbrengen. Uiteindelijk was er sprake van een permanent verblijf.

Anno 2021, 70 jaar en 4 generaties later is het ‘tijdelijk’ verblijf gepaard gegaan in een goed huwelijk met ups en downs. Dat gold ook in de Vaassense wijk Berkenoord 2, maar het is nu tijd voor een wederopbouw. Tijd om bruggen te bouwen, wederzijdse begrip tonen en een dialoog aangaan hoe we een bruisende toekomst in gaan voor de huidige en toekomstige generaties Molukkers in Vaassen.

De wijkvereniging Berkenoord 2 uit Vaassen neemt hierin het voortouw. De kranslegging is op zondag 21 maart om 11:30 uur aan de Seringenhof 2 in Vaassen naast de Molukse kerk en het KNIL Monument. Bij de kranslegging zijn de wijkvereniging, burgemeester Horn, wethouder Visser en de Molukse kerken aanwezig. De herdenking vindt plaats in besloten kring vanwege de huidige coronamaatregelen.