In de gemeente Epe zijn net iets minder dan 40.000 containers voor inzameling van grondstoffen en afval in gebruik. Deze worden gebruikt voor het inzamelen van GFT, verpakkingen (PMD) en restafval.

U heeft van Circulus-Berkel een brief ontvangen waarin staat dat al deze containers een chip krijgen. Deze chip gebruiken we om voor restafval over te gaan op betalen per keer dat u gebruik maakt van de lediging per 1 januari 2021. Maar ook de andere containers krijgen een chip. Hiermee kunnen we zien hoe vaak de container wel of niet wordt aangeboden. Zo kunnen we steeds betere routes maken voor onze wagens.

Over de containers

Veel van de containers in Epe gaan al een hele tijd mee. Ze zijn van goede kwaliteit! Helaas betekent dat ook dat het aanbrengen van de chip meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast zijn er veel meer containers dan vooraf ingeschat. Veel van de containers zijn van voor de tijd dat deze in de administratie van Circulus-Berkel waren opgenomen. Als uw container klaar is ziet u dat doordat de sticker is weggehaald.

Sommige containers zijn op dit moment niet te voorzien van een chip, het gaat dan om 1 a 2% van het totaal. Dat kan verschillende redenen hebben. Deze containers herkent u aan de oranje sticker met de tekst: “U krijgt binnenkort nog een brief waarin u wordt gevraagd deze containers nogmaals aan te bieden”. De verwachting is dat u deze brief met nieuwe instructies in oktober ontvangt.

Tot slot

Containers die niet zijn voorzien van een chip worden vanaf 1 januari 2021 niet meer geleegd. Het is daarom belangrijk dat al uw containers op genoemde datum voorzien worden van een chip. Aan deze actie zijn voor u overigens geen kosten verbonden.

Meer informatie

U kunt op werkdagen tijdens kantooruren tussen 08:30 – 17:00 uur bellen met de speciale servicedesk voor deze actie via telefoonnummer 085 82 24 478. Vragen kunt u ook stellen via het speciale e-mailadres voor deze actie  epe@dbics.nl

Voor meer informatie:  https://www.circulus-berkel.nl/epe/nieuws.