Vanaf maandag 1 juni worden het centrum van Epe en dat van Vaassen tijdelijk voetgangersgebied.

Vanaf maandag 1 juni 2020 12:00 uur mogen de horeca en terrassen weer open. Vanwege de coronacrisis gelden daarvoor voorwaarden. Samen met de horeca en andere ondernemers heeft de gemeente een plan gemaakt voor het centrum van Epe en van Vaassen.

Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte

Vanwege de corona-maatregelen moeten we de openbare ruimte opnieuw inrichten en verdelen. Deze maatregelen staan uitgewerkt in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2020. De belangrijkste regels blijven: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Daarmee willen we verdere verspreiding van het corona-virus voorkomen.

Gemeente Epe voor inwoners, ondernemers, organisaties en toeristen

De corona-maatregelen vormen de basis voor het plan voor de centra van Epe en Vaassen. Behalve gezellig en bruisend houden we het in de gemeente ook graag verantwoord en (verkeers)veilig. Zodat u er prettig en veilig kunt blijven wonen, werken, winkelen en recreëren. Zodat ondernemers veilig en verantwoord kunnen blijven ondernemen. Zodat organisaties veilig en verantwoord hun werk kunnen doen. En zodat toeristen zich welkom voelen in onze gastvrije gemeente.

Centrum Epe en Vaassen wordt tijdelijk voetgangersgebied

Vanaf tweede Pinksterdag, komende maandag 1 juni, worden het centrum van Epe en het centrum van Vaassen voetgangersgebieden. Op de bijgevoegde overzichtskaarten ziet u om welke gebieden het precies gaat. Deze nieuwe inrichting van de beide centra is een tijdelijke maatregel. Deze geldt zolang de VNOG-noodverordening van kracht is.

In Epe wordt het tijdelijke voetgangersgebied:
  • de Hoofdstraat vanaf de kruising met de Pastoor Somstraat tot aan de Emmastraat;
  • de Beekstraat vanaf de kruising met de Willem Tellstraat in de richting van de Hoofdstraat;
  • de Markt vanaf de kruising met de Brinklaan. Daar is het eerste deel tot en met de Verbindingsweg nog wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
In Vaassen wordt het tijdelijke voetgangersgebied:
  • de Dorpsstraat na de kruising met de Vicarieweg tot aan de kruising met de Kosterstraat;
  • het Marktplein vanaf de Torenstraat.
De rijbaan wordt looproute

In de beide voetgangersgebieden lopen voetgangers vanaf 1 juni aanstaande over de rijbaan. Deze looproute is tweerichtingsverkeer en is aangegeven met blauwe lijnen op de grond. Net als in het gewone verkeer houdt iedereen rechts. De rijbaan blijft toegankelijk voor de hulpdiensten. Ook is de rijbaan nog beschikbaar voor laden en lossen voor de winkels en de horeca.

De centra blijven bereikbaar

Door de centra zo in te richten kunnen we ons houden aan de 1,5 meter afstand. Zowel op de looproutes als op de terrassen. Om de beide centra en de winkels en terrassen goed bereikbaar te houden komen er extra fietsenstallingen. De parkeerterreinen blijven open. Ook het openbaar vervoer blijft rijden langs de gebruikelijke routes.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage

Om dit plan uit te voeren is een verkeersbesluit genomen. Dit verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 29 mei 2020 zes weken ter inzage. U kunt het verkeersbesluit inzien op de website van de gemeente: www.epe.nl > Actueel > Bekendmakingen > Verkeer en vervoer.

Heeft u vragen of opmerkingen?

In de praktijk zullen we merken hoe deze tijdelijke voetgangersgebieden in Epe en Vaassen uitpakken. Als het nodig is doen we aanpassingen. Uw tips, ideeën en wensen zijn als altijd welkom. Net als uw vragen. U kunt ons bereiken via gemeente@epe.nl.

   Legenda Vaassen

Legenda Epe