Burgemeester Hans van der Hoeve heeft bij zijn afscheid de zilveren erepenning van de gemeente gekregen. Hans de Goede (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad) reikte de erepenning uit tijdens de buitengewone raadsvergadering op donderdag 26 september ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Van der Hoeve.

De erepenning wordt ‘slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend: als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Epe in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt’, zo staat in de verordening erepenningen.

Hans van der Hoeve heeft in zijn rol als burgemeester veel voor de gemeente Epe betekend. Zowel in zijn rol als burgervader, als voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad, maar ook als vertegenwoordiger van de gemeente binnen de regio. Vanuit oprechte betrokkenheid en enthousiasme heeft hij zich ingezet voor – en geïnvesteerd in – de Eper samenleving.

Midden in de samenleving

Iedere organisatie en vereniging kon op zijn aanwezigheid rekenen bij bijzondere en feestelijke gebeurtenissen. Hij bezocht 60-jarige huwelijksparen en honderdjarigen, introduceerde het fenomeen kinderburgemeester bij Cavente in Vaassen en de uitreiking van de jaarlijkse jeugdlintjes. Maar ook in verdrietige en crisissituaties was Van der Hoeve altijd snel ter plaatse om slachtoffers een hart onder de riem te steken, zijn steun te betuigen en om hulp aan te bieden. Daarnaast zette hij zich volop in voor de vernieuwing van inwonerparticipatie.

Voorzitter van college van B&W en gemeenteraad

Zowel de collegevergaderingen als de gemeenteraadsvergaderingen heeft Hans van der Hoeve als burgemeester altijd in goede banen weten te leiden. Hij wist een uitstekende balans te vinden tussen een adequate voortgang van het proces en ruimte voor inbreng. Integriteit stond hierbij altijd hoog in het vaandel. Mede door zijn inbreng heeft de gemeente Epe zich kunnen ontwikkelen tot een stabiele gemeente.

 

Vertegenwoordiger in de regio

In de regio is Van der Hoeve zes jaar plaatsvervangend voorzitter geweest van het dagelijks bestuur van de Stedendriehoek. Mede dankzij zijn inzet heeft de provincie middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkelingen in onze dorpen. Hans van der Hoeve is van zeer grote waarde geweest voor de ontwikkeling van de samenwerking in de regio. Hij heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in trajecten als ‘Re-inventing the Stedendriehoek’, de ontwikkeling van De Agenda Stedendriehoek en de aanloop naar de huidige Agenda Cleantech Regio. Van der Hoeve zette zich in voor een overheid die sterker en actiever de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners opzoekt.

 

Ook binnen het veiligheidsdomein heeft hij vele rollen vervuld. Vanuit het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio (VNOG) was hij o.a. portefeuillehouder natuurbrandpreventie. Daarnaast zette Van der Hoeve zich in voor het thema ondermijning en was hij voorzitter van de driehoek (het overleg tussen politie, openbaar ministerie en gemeente) Veluwe-Noord.

 

Hans van der Hoeve is in december 2010 gestart in de gemeente Epe als waarnemend burgemeester. Op 20 april 2012 werd hij geïnstalleerd als kroonbenoemde burgemeester. Na zijn eerste termijn van zes jaar werd hij op 7 december 2017 unaniem voorgedragen door de raad voor herbenoeming.