Foto: Joop Luimes

De heer W. (Willem) Veldkamp uit Epe ontvangt een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Tom Horn heeft op zaterdag 26 september het lintje aan hem uitgereikt.

De heer Veldkamp ontvangt de Koninklijke onderscheiding omdat hij in mei jongstleden 40 jaar kerkorganist is bij de Regenboogkerk in Epe. De heer Veldkamp organiseert op zondagochtend vaak muzikale bijdragen met gelegenheidskoren en ensembles, waarbij hij jongere mensen betrekt. Ook verzorgt hij de muziek bij trouw- en rouwdiensten in de Regenboogkerk en bij andere kerken in de gemeente Epe. De heer Veldkamp volgde zijn vader op.

De heer Veldkamp was betrokken bij de oprichting van het zangkoor Expecto in 1986 en was daar dirigent. Daarnaast begeleidde hij 25 jaar het zangkoor Sign en is hij 12 jaar dirigent van het zangkoor ToYou.

Ook is de heer Veldkamp schrijver van de boeken ‘Verzet in Epe’ en ‘Zoo Menschonteerend’ over de Tweede Wereldoorlog en het lot van Joodse inwoners in de gemeente Epe.

Tenslotte was de heer Veldkamp bestuurslid van het Kollektief Eper Kunstenaars (KEK). Hij zat in de redactie van het KEK-magazine en maakte foto’s voor het archief van KEK.