Hoe heb je aandacht voor elkaar in deze tijd met corona? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet buiten beeld raken? Burgemeester Tom Horn ging hierover met vijf inwoners uit Epe en Vaassen online in gesprek.

Bij de voorstelronde bleek dat alle gespreksdeelnemers klaar staan voor anderen. Sommigen doen boodschappen voor de buurvrouw, gaan op bezoek bij alleenstaanden en ouderen of bellen elkaar op. Anderen maken weer nieuwsbrieven, helpen bij een online kerkdienst, organiseren een wekelijks koffieuur of koken voor elkaar op zaterdagavond. De laatste twee initiatieven kunnen tijdens de tweede lockdown tijdelijk niet doorgaan, maar worden later weer opgepakt.

Wat steeds terugkwam tijdens het gesprek is dat iedereen zich bewust is van de moeilijkheden voor jong en oud. Dat er naar positieve manieren van naar elkaar omkijken wordt gezocht. Mensen worden bijvoorbeeld met elkaar in contact gebracht: ‘Als iemand iets wil doen, dan vraag ik of ze mijn moeder in De Klaarbeek eens willen bezoeken’. Er wordt vooral gekeken wat wél kan in plaats van wat niet. Een van gespreksdeelnemers zegt daarover: ‘Als op bezoek gaan nu niet kan, kun je wel bellen en naar iemands verhaal luisteren en aandacht geven, laten weten dat je oog voor elkaar hebt. En zelf ook laten weten dat je er bent.’ Een ander vult aan: ‘Een online dienst is een goed alternatief voor nu, maar mensen missen het directe contact. Ook is er veel eenzaamheid en in Vaassen hebben een aantal samenwerkende kerken daarom rond Kerst een website gemaakt en dagelijkse een nieuwsbrief aan mensen gestuurd. Voor Pasen wordt dit opnieuw voorbereid.’ Iemand die samen met zijn vrouw mensen thuis uitnodigt voor het eten zegt daarover: ‘Het is dankbaar om dit te mogen doen. Je bezorgt die mensen zo’n fijne avond en ze kunnen goed praten over vroeger. De mooiste verhalen worden verteld.’ De wens leeft ook om meer van elkaar –  inwoners, organisaties en gemeente – te weten waar iedereen mee bezig is. Zodat je meer kunt samenwerken en verbinden en elkaar kunt opzoeken: “Je kunt elkaar versterken. Er is overlap, maar we weten niet alles van elkaar. Ik hoop dat BuurtMaken daarvoor ook meer gebruikt gaat worden.’

Tom Horn: “Gedurende het gesprek merkte je dat we meer kunnen doen als we met elkaar samenwerken, elkaars voorbeelden delen en elkaars kanalen of netwerken gebruiken. Denk aan BuurtMaken, de kerken of vrijwilligersorganisaties. Zo’n gesprek geeft mij inzicht in hoe mensen naar de huidige situatie kijken, erin staan en waar ze zich zorgen over maken. Bijvoorbeeld de mensen die je uit het oog dreigt te verliezen omdat ze niet in beeld zijn. Als je raakvlakken weet te gebruiken, weet je elkaar te vinden en kun je ook iets betekenen voor de samenleving. Weet dat de gemeente klaar staat om te helpen, waar mogelijk. “

In februari en maart zal de burgemeester nog twee online gesprekken houden.