Er kon weer lekker gesnuffeld worden tussen de boeken op de boekenmarkt bij ’t Kerkje aan de Deventerstraat.