Herenboerderij Apeldoorn groeit verder en hoopt in mei 2020 van start te gaan.

Gert-Jan Wensink, de boer van de Wenum Hoeve, leidde met Hans Nijdeken, de voorzitter van Herenboeren Apeldoorn,  Erik Visser rond over de Herenboerderij in ontwikkeling.

Met veel enthousiasme leggen ze uit wat een Herenboerderij eigenlijk is. Het is een burgerinitiatief waar 150 à 200 gezinnen een coöperatie vormen die een boer of boerin in dienst neemt. Er wordt dus in de buurt op een duurzame, natuurgedreven manier voedsel geproduceerd voor de 200 gezinnen. Gert-Jan en Hans laten Erik zien waar de 50 soorten groenten verbouwd gaan worden en waar een heuse boomgaard zal komen. Verder komen er ook scharrelvarkens, en een kipcaravan met legkippen erin. En de reeds bestaande kudde Hereford vleesrunderen wordt overgenomen. Het mooie aan dit initiatief zijn de drie pijlers: duurzame kringloop landbouw, economisch gedreven en sociale verbondenheid centraal staan.

De Herenboerderij past heel goed naast de reeds bestaande Vergader -Zorgboerderij Wenum Hoeve met Landwinkel. Beide zullen apart functioneren maar samenwerken behoort zeker tot de mogelijkheden. Er zijn 230 serieus geïnteresseerde gezinnen waarvan 80 een intentieverklaringen hebben getekend.

Voor iedereen die meer wil weten over dit initiatief, zijn er een aantal informatiebijeenkomsten gepland op de Wenum Hoeve, Wenumsedwarsweg 99

 

Zaterdag 8 februari 10.00 – 12.00 uur.

Woensdag 19 februari 20.00 uur.

Zaterdag 7 maart 10.00- 12.00 uur.

Dinsdag 17 maart 20.00 uur.

Zaterdag 4 april 15.00 – 17.00 uur.

 

Kijk op FB, Twitter en Instagram voor regelmatige updates: Herenboeren Apeldoorn Noord of neem contact via herenboeren.apeldoorn@gmailcom