Ieder jaar rukt in Nederland de eikenprocessierups op. In 2019 nog agressiever als de jaren ervoor. Dat was ook in de gemeente Epe het geval. Bij de gemeente kwamen veel meldingen binnen en was een piekjaar met overlast. Ieder jaar is de overlast van de rups lastig inschatten, maar de gemeente heeft besloten om de komende jaren nog intensiever te bestrijden als de jaren ervoor. Hiervoor is er samen met Axent Groen ook een nieuw plan gemaakt om een jaar als 2019 te voorkomen.

Preventieve en actieve bestrijding van de rups

De komende weken gaat Axent Groen aan de slag met preventieve bestrijding. Zo worden inlandse eiken bespoten met Xentari. Dat is een bestrijdingsmiddel op biologische basis. Verder voert de gemeente visuele controles uit en houdt de gemeente alle meldingen bij. Op de locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat van rupsen, bestrijden we de rups door deze weg te zuigen. Deze actieve bestrijding gebeurt op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar mensen het risico lopen met de rups in contact te komen. Denk hierbij aan drukbezochte gebieden zoals hoofdwegen en fietspaden, de centra van de dorpen, begraafplaatsen, kinderspeelplaatsen en de gebieden rondom scholen. Daar bevinden zich vaak veel mensen tegelijk.

Biodiversiteit bij de bestrijding eikenprocessierups

Een andere manier van bestrijden voor de langere termijn is ervoor te zorgen dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups terugkomt. Denk hierbij aan vogels zoals kool- en pimpelmezen en boomklevers. Zij voeren hun jongen grote aantallen rupsen. We hangen op verschillende plaatsen nestkastjes aan bomen voor de vogels. Ook zaaien we de randen van weilanden in met een speciaal bloemmengsel. Op deze bloemen komen insecten af en dus ook vogels. Sluipwespen leggen bijvoorbeeld hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet.

Wat is de eikenprocessierups voor beest?

De eikenprocessierups komt voor in eikenbomen en is de rups van een nachtvlinder. Komt u in contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandhaartjes van deze eikenprocessierups? Dan kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De rupsen leven in groepen bij elkaar en maken in eikenbomen grote nesten. De nesten zien eruit als een dicht spinsel. Dat spinsel bestaat uit vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. De eikenprocessierupsen zijn vooral actief in de maanden mei, juni en juli.

Tips

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een gebied met rupsen voor goede bedekking van hals, armen en benen en ga daar niet op de grond zitten.
  • Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of haren, was of spoel uw huid en ogen dan goed met water. Niet krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.
  • Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting geven.
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Meldingen

Ziet u de eikenprocessierups op gemeentelijk grondgebied? U kunt daarvan bij de gemeente een melding doen met of zonder DigiD of via telefoonnummer 14 0578.

Al deze informatie vindt u ook op epe.nl met zoekactie ‘eikenprocessierups’.

Eikenprocessierups bij u in de buurt?

Heeft u last van eikenprocessierupsen in een gemeentelijke boom bij u in de buurt? Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan via deze website of via telefoonnummer 14 0578. Gaat het om een particuliere boom? Dan bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van deze eikenprocessierups.