De bestrijding van de eikenprocessierups met het biologische sproeimiddel Xentari is afgerond. De gemeente heeft alle eikenbomen, waarvan te verwachten is dat er overlast kan ontstaan, ingespoten tegen de eikenprocessierups. Er vinden dit jaar geen nieuwe spuitrondes meer plaats.

Minder rupsen

De bestrijding van de eikenprocessierups verloopt in fasen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensloop van de rups. De rups heeft nu zijn vierde groeistadium bereikt. In dit stadium zijn de haartjes ontwikkeld en is een vervolgaanpak nodig. Vorig jaar werd de gemeente Epe geconfronteerd met een piek in de overlast. Daarom is de aanpak van de eikenprocessierups dit jaar intensiever ingezet dan voorheen. De laatste metingen voorspellen dat de overlast van de rups dit jaar een stuk minder zal zijn. Er zijn nu minder rupsen aangetroffen in vergelijking met vorig jaar.

Duurzame bestrijding

De gemeente wil de eikenprocessierups zo natuurlijk, duurzaam en veilig mogelijk bestrijden. Dat gebeurt door het inzaaien van akkerranden met een kruidenmengsel en met natuurlijke vijanden als mezen en andere zangvogels, die graag eikenprocessierupsen eten. Daarnaast heeft de gemeente de diverse eikenbomen onlangs besproeid met Xentari.

Samenwerking

De gemeente begrijpt de ontstane onrust bij diverse inwoners over het gebruik van het biologische sproeimiddel Xentari. Afgelopen week heeft daarom een gesprek plaatsgevonden met betrokken bewoners over de manier van bestrijden van de eikenprocessierups binnen de gemeente Epe. Met hen is afgesproken dat zij actief betrokken blijven bij de aanpak. Het uiteindelijke doel is dat de eikenprocessierups middels een natuurlijk evenwicht bestreden wordt en er zo min mogelijk gespoten hoeft te worden.

Gerichte aanpak

De eikenprocessierups wordt bestreden in het belang van onze gezondheid. Veel voorkomende klachten bij aanraking van brandharen van deze rups zijn rode jeukende bultjes op de huid, geïrriteerde ogen en kortademigheid. Het is daarom verstandig om deze rups tijdig te bestrijden. Op locaties waar de rups zich dit jaar alsnog ontwikkelt en er overlast kan ontstaan, zuigt de gemeente met zogenaamde stofzuigers de rupsnesten weg.