De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Weer aan het werk
Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Daartoe ondertekent het college in het kader van privacy de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de gemachtigde.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend