De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool de Krugerstee Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser) (week 52)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een aanvullend krediet ad. € 80.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van basisschool de Krugerstee te Vaassen en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting

Actief in Epe
Subsidie Kerst met een missie (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc) (week 52)
Het college heeft besloten een subsidie beschikbaar te stellen voor Kerst met een missie. Het initiatief wordt gesteund door een groot deel van het maatschappelijk middenveld. Door het coronavirus wordt dit jaar gekozen voor een andere opzet van het initiatief, wat leidt tot meerkosten. Met deze subsidie levert de gemeente daaraan een bijdrage.

Ruimte en wonen
Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (week 53)
De fractie VVD heeft vragen inzake langere doorlooptijden bouwvergunning ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

In de periode van 2018-2019 was de gemiddelde doorlooptijd van concept-aanvraag tot besluitvorming 8 tot 12 weken. Afgelopen jaar was dit opgelopen tot 24 tot 36 weken. Er word momenteel hard gewerkt om deze achterstand in te lopen. Hiervoor zijn ook extra mensen ingehuurd door de gemeente.

Epe op orde 
Beslissing op bezwaar weigering uitweg (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten) (week 53)
Het college heeft besloten het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en de weigering van een uitweg nader te motiveren en ongegrond te verklaren (Brouwerijstraat te Epe).

Bestuur en organisatie
Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn) (week 53)
Het college heeft besloten om het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift tegen het weigeren van het wissen van de persoonsgegevens bij besluit van 29 juni 2020 gegrond te verklaren voor wat betreft de motivering van het primaire besluit. Tevens het bestreden besluit in stand te laten onder uitbreiding van de motivering voor wat betreft de weigeringsgrond.

Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn) (week 53)
Het college heeft besloten om het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift tegen het verstrekken van een kopie van de correspondentie te weigeren ongegrond te verklaren. Tevens het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn) (week 53)
Het college heeft besloten om het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Tevens het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn) (week 53)
Het college heeft besloten om het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren. De commissie voor de Bezwaarschriften heeft verder geadviseerd het besluit aan te vullen, maar heeft geconstateerd dat de feitelijke invulling hiervan al heeft plaatsgevonden.

Strategisch Informatieveiligheidsbeleid/Aanvullend SUWInet beleid (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn) (week 53)
Het college heeft besloten het strategisch informatieveiligheidsbeleid 2021 inhoudende de uitgangspunten, maatregelen, de rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de informatieveiligheid, vast te stellen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend