De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen inzake het “De Vries”-pand aan de Eperweg 31 te Epe ingediend.

Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie CDA heeft vragen inzake het kruispunt Dorpsstraat-DeventerstraatJulianlaan te Vaassen ingediend.

Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie CDA heeft vragen inzake de verkeersveiligheid van de route Gortel-Vierhouten ingediend.

Het college stelt de antwoorden vast.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend