De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Vervoerscentrale Stedendriehoek – PlusOV: begrotingswijziging 2020 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV

Ruimte en wonen
Niet-ontvankelijkverklaring bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor het project ‘tijdelijke plaatsing zonnepanelen in een grondopstelling’ nietontvankelijk te verklaren (Tongerenseweg te Epe)

Gegrondverklaring bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een besluit om een aanvraag niet in behandeling te nemen gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. De vergunning wordt geweigerd. Er wordt proceskostenvergoeding toegekend (Oranjeweg te Emst).

Bedrijvigheid
Update lokale Cleantech Agenda (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft ingestemd met de update van de lokale Cleantech Agenda. In deze Agenda zijn Cleantech gerelateerde projecten en plannen opgenomen. Ook is besloten de raad te informeren over de update van deze Agenda

Bestuur en organisatie
Bezwaarschrift Wob-besluit (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend