De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Programmaplan Wmo en Jeugd regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 2020-2022 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het regionale programmaplan Wmo en Jeugdhulp regio Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en de daarbij horende formalisering van de regionale samenwerking op het gebied van Wmo en Jeugd

Actief in Epe
Samen voor de Sport! (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met het Sport- en Beweegplan Epe 2020-2024: Samen voor de Sport! en het ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend