De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Deelname aan project Rookvrije Generatie (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Projectplan voor een Rookvrije Generatie voor de regio Midden-IJssel en Oost – Veluwe. Het project loopt van 2019 tot en met 2022. Ook heeft het college besloten om partner te worden van het netwerk Nederland Rookvrij.

De gemeente Epe wil door deelname aan het project en als partner van het netwerk voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Op die manier kan veel gezondheidsschade voorkomen worden.

Bezwaar WMO (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft een bezwaarschrift, gericht tegen de toekenning van een maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding individueel basis (ZIN), overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.
(Redactie: WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning, ZIN Zorg in Natura)

Ruimte en wonen
Concept Huisvestingsverordening 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad te gaan voorstellen om een nieuwe huisvestingsverordening op te stellen. Het college heeft nu ingestemd met een concept versie van die verordening en geeft deze vrij voor inspraak in de periode van 1 oktober tot en met 28 oktober 2020. Om de verordening per 1 januari 2021 te laten ingaan, is de inspraakperiode beperkt tot 4 weken.

Bestuur en organisatie
VNG algemene ledenvergadering september 2020 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft ingestemd met de voorstellen van het bestuur van de VNG voor de algemene ledenvergadering 2020.
(Redactie: VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend