De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Onttrekking Zuukerschool aan het onderwijs (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de voormalige Zuukerschool te onttrekken aan het onderwijs conform artikel 110 van de Wet op het Primair Onderwijs en een gedeelte van de school te verhuren aan de buurtvereniging Zuuk voor de periode van twee jaar.

Zorg en opvang
Bezwaar Opstapregeling (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de brief van de Opstapcommissie niet-ontvankelijk te verklaren.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie VVD heeft (aanvullende) vragen ingediend inzake PlusOV. Het college stelt de antwoorden vast.

Zorg en opvang
Weer aan het werk
Present draagt Taalstages over aan Lucrato (Portefeuillehouder: wethouders B.J Aalbers en E. Visser)
Het college heeft besloten om de begeleiding van de Taalstages per 1 juni 2020 door Werkbedrijf Lucrato te laten uitvoeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door dezelfde medewerker die tot 1 juni 2020 de werkzaamheden in dienst bij stichting Present uitvoer.

Weer aan het werk
Bezwaar Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen een afwijzing bijzondere bijstand, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

Bestuur en organisatie
Uitgangspunten begroting 2021-2024 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de uitgangspunten voor de begroting 2021-2024 vastgesteld.

Jaaroverzicht 2019 commissie voor de bezwaarschriften / bezwaar en beroep (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft kennis genomen van: het jaaroverzicht 2019 van de commissie bezwaarschriften / bezwaar en beroep in Epe en de opmerkingen van de juridisch controller d.d. 15 april 2020 en heeft besloten de de raad met een informatienota te informeren over het jaaroverzicht 2019 van de commissie bezwaarschriften / bezwaar en beroep

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)