De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Duurzaamheid
Vragen fractie GroenLinks Artikel 34 RVO (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De antwoorden zijn vastgesteld.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend