Op zaterdag 25 januari is de Dorpskerk de hele dag in gebruik voor BENEFIET 4 Maluku, een actiedag voor de Molukken. De dag wordt georganiseerd door de Molukse kerken, Woord & Daad en de Hervormde Gemeente.

Vorig jaar werden de Molukken opgeschrikt door een aardbeving. De gevolgen zijn voor de bevolking nog steeds enorm. Ze kunnen op dit moment niet naar hun huizen terug en leven voor een belangrijk deel in tenten. De afgelopen tijd was het heet en ongemakkelijk, maar de komende tijd begint het regenseizoen en wordt de situatie nog ernstiger. Deze dag is daarom bedoeld om geld voor de slachtoffers bij elkaar te brengen. De dag duurt van 11.00 tot 18.00 uur.

De Molukse cuisine staat vanaf 12.45 uur klaar in de Rank. U kunt meegenieten van deze lekkernijen tegen de kostprijs van 12,50 euro.

Tijdens het middagprogramma wisselen sprekers en muziek elkaar steeds af. U kunt luisteren naar dokter Minggus Nanlohy, Dr. Verry Patty, Dr. Samuel Lee (theoloog des vaderlands), en Prof. Dr. Fridus Steijlen. Zij praten over hun laatste bezoeken aan de Molukken en kunnen u dus vertellen hoe de situatie ter plekke is.

Muzikale medewerking is toegezegd door diverse gospelzangers en -groepen, waaronder Ruth Haumahu, Agape, Moluks vrouwenkoor uit Vaassen, Zwier van der Weerd (bariton), Het Mannenkoor Groot Schuylenburg o.l.v. Zwier van der Weerd, Familie Nahuway/Taribuka, Gaby, Charelle en Boetje Taribuka, Baboyo R.S. Porsisa, Visi Batilmurik & Richo Sapulette uit de Molukken.

De dag wordt integraal via Youtube-kanaal rtv794 uitgezonden door de regionale omroep, dus u kunt thuis de dag ook volgen. Hierdoor zijn de mensen op de Molukken ook in staat om deze actiedag te volgen. Ze worden bijtijds daarover ingericht.

Wanneer u deze dag niet zelf kunt bijwonen, kunt u uw gift ook doen in de aparte collectebus in uw eigen kerk. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekening-nummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Vaassen: NL33 RABO 0364412844 o.v.v. ‘aardbeving Molukken’. Wellicht ten overvloede, maar niet onbelangrijk: de opbrengst van 25 januari 2020 gaat voor de volle 100% naar de Molukken. De benefietdag eindigt om 18.00 uur.

Voor meer informatie:
Drs. Baboyo R.S. Porsisa Msc (06-20799573),
Willem Patty (06-11175607),
Pieter Siwabessy (06-15580443),
Wim van ’t Einde (06-50479382).