Agios gaat door en hoe

door | jul 1, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

Een tijdje hing het voortbestaan van gymnastiekvereniging Agios aan een zijden draadje. Maar afgelopen woensdag ging er toch ‘een positieve kogel door de turnhal’. Een kerngroep, bestaande uit voornamelijk ouders van Agios leden, stroopte gezamenlijk de mouwen op en gaf aan er een seizoen lang alles aan te willen doen om de club voor hun kinderen, de andere Agiosleden en voor Vaassen te behouden.
Namens de KNGU (de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) was André Vliek aanwezig. Hij gaat de kerngroep helpen om de knelpunten van de vereniging op te sporen en aan te pakken. Om dit op een goede manier te doen zijn er drie commissies gevormd met elk een eigen takenpakket. Vanuit elke commissie zal er  regelmatig een  coördinator met Vliek om tafel gaan om de stand van zaken te bespreken.
Er is werk aan de winkel, zoveel is duidelijk. Er zijn vacatures die ingevuld moeten worden, het is belangrijk dat Agios meer leden gaat krijgen en ook de financiën van de club moeten de nodige aandacht krijgen. Alles om de vereniging weer een gezonde, stabiele en florissante toekomst te geven.

Vacatures
Eén van de belangrijkste speerpunten van het moment zijn de vacatures. Er zijn vacatures voor diverse takken van sport binnen Agios. Op dit moment heeft de Acro gymnastiek de hoogste prioriteit, hier is op korte termijn iemand nodig die de groep gaat begeleiden en letterlijk en figuurlijk weer de hoogte in gaat helpen. Maar ook voor het recreanten turnen, het kleuterturnen, ouder kind turnen en selectie turnen wordt gezocht naar ondersteuning en begeleiding. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen naar info@agios.nl. Ook mensen die wellicht iemand weten voor de genoemde vacatures wordt dringend verzocht dit te laten weten. Agios heeft het nodig dat iedereen die een steentje bij kan dragen, hoe groot of klein ook, meedenkt en meedoet. Alleen dan kan er aan het eind van het seizoen 2017 – 2018 gezegd worden dat het alle moeite waard is geweest en dat Agios weer de stabiele vereniging is die het jarenlang is geweest.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: