Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw. Leuk!  Op de volgende tijden mag je vuurwerk en carbid afsteken.

Afsteektijd vuurwerk

Vuurwerk mag tijdens de aankomende jaarwisseling alleen worden afgestoken tussen 31 december om 18:00 uur en 1 januari om 02:00 uur. Politie, gemeentelijke BOA’s en particuliere beveiligers zien toe op naleving van de afsteektijden.

Afsteektijd carbid schieten

Carbid schieten is in de gemeente Epe alleen toegestaan tussen 31 december om 10:00 uur en 1 januari om 02:00 uur ’s nachts. Daar is geen ontheffing of vergunning voor nodig. Politie, gemeentelijke BOA ’s en particuliere beveiligers zien toe op naleving van de afsteektijden. Ook geldt er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden, net als vorig jaar:

  • Carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom, met uitzondering van stiltegebieden. Er mag dus geen carbid worden geschoten binnen de bebouwde kom en ook niet in de stiltegebieden.
  • De maximum toegestane inhoud van een melkbus of opslagvat is 30 liter.
  • Er mogen geen busdeksels worden gebruikt.
  • Schieten mag alleen in aanwezigheid van meerderjarigen.

Ook voor wat betreft de afstand zijn er regels:

  • Binnen een straal van 100 meter mogen maximaal twee schutters tegelijk schieten.
  • Houd tenminste 500 meter afstand van verzorgingscentra en vogelbeschermingsgebieden.
  • Houd minimaal 250 meter afstand van woningen, verblijfsgebouwen en dierenpensions.
  • Houd minimaal 75 meter schootveld (= vrije schietrichting).

Wees voorbereid

Voor inwoners van de gemeente Epe is het advies: Maak je brievenbus goed dicht en zet afvalcontainers in de schuur of doe ze op slot. Of zet containers zo kort mogelijk aan de weg en zorg dat ze niet te vol zitten. Zet blusmateriaal – bijvoorbeeld blusdekens en een brandblusser – klaar. Je kunt je auto tijdens de jaarwisseling het beste binnen of op een afgesloten terrein parkeren.