Er wordt al een aantal maanden hard gewerkt aan de herinrichting van de Dorpsstraat en Apeldoornseweg in Vaassen. De werkzaamheden verlopen tot nu toe voorspoedig. Maandag 25 mei tot eind juni wordt de kruising Manegeweg – Krugerstraat – Apeldoornseweg afgesloten. In dit bericht leest u meer over de werkzaamheden de komende tijd.

Afronden fase 3: Oude Apeldoornseweg tot kruising Krugerstaat-Manegeweg

Op maandag 18 mei wordt asfalt aangebracht tussen de Oude Apeldoornseweg en de Manegeweg en Krugerstraat. En op het deel van de Oude Apeldoornseweg. Later in deze week worden de werkzaamheden van fase 3 afgerond en de voorbereidingen voor de volgende fase getroffen.

Laatste fase 4: Krugerstraat-Manegeweg tot kruising Laan van Fasna

Daarna gaat aannemer Schagen verder met fase 4. In die fase brengen zij nieuwe riolering aan tussen de kruising Manegeweg-Krugerstraat en de Laan van Fasna. Om ervoor te zorgen dat aanwonenden bereikbaar blijven, leggen ze aan de kant van de begraafplaats vanaf de Laan van Fasna tot de Manegeweg een tijdelijke weg aan (bypass). Via deze tijdelijke weg kunnen aanwonenden die aan de oostkant wonen hun oprit bereiken. Bewoners die aan de westkant wonen, de zijde van Ho Wah, kunnen langs deze bypass parkeren. Hun oprit is tijdelijk niet bereikbaar met de auto.

Op bijgevoegde tekening is de locatie van de tijdelijke weg te zien. In de week van 18 mei wordt de tijdelijke weg aangelegd. Eind juni is de hoofdrijbaan weer toegankelijk voor het verkeer. We voeren dan nog wel werkzaamheden uit aan de parkeerplaatsen en voetpaden.

Afsluiting kruispunt Apeldoornseweg – Manegeweg – Krugerstraat

Maandag 25 mei wordt de kruising Manegeweg – Krugerstraat – Apeldoornseweg een tijd afgesloten. In deze kruising liggen oude leidingen. Het bedrijf Siers gaat deze eerst verwijderen. Aannemer Schagen vervangt de riolering. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de hele kruising worden afgesloten. Er geldt een omleidingsroute via de Stationsstraat. In de Stationsstraat is er daarom vanaf 25 mei tijdelijk geen verbod voor vrachtverkeer. Vanaf eind juni is een deel van de kruising weer toegankelijk: verkeer kan via de Apeldoornseweg rijden. Begin juli zijn ook de zijwegen, de Manegeweg en Krugerstraat, weer open voor verkeer.

Laatste maanden

Aannemer Schagen Infra is eind 2019 in opdracht van de gemeente Epe begonnen met de herinrichting van de Dorpsstraat en Apeldoornseweg in Vaassen. Het plan voor de nieuwe inrichting van deze weg is samen met een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers ontwikkeld.

Als alles volgens planning verloopt, is het project in de zomer, voor de bouwvak van 2020 klaar.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Schagen Infra app!

Aannemer Schagen houdt u via hun omgevingsapp op de hoogte van de werkzaamheden. U kunt deze app downloaden op uw smartphone: in de play- of appstore kunt u zoeken op Schagen Infra. Na het downloaden kiest u voor ‘Apeldoornseweg Vaassen’. Via de app vindt u het laatste nieuws over het project, kunt u een tevredenheidsenquête invullen en ook direct contact met de aannemer opnemen.