Recent besloot de eigenaar van het Nonnenbos aan de Elspeterweg in Vaassen om de bospercelen af te sluiten met een hekwerk. Het Nonnenbos is hierdoor niet meer vrij toegankelijk voor wandelaars en mensen die hun hond uitlaten. Veel mensen zijn hierover teleurgesteld en willen dat het bos weer vrij toegankelijk wordt.

Ook zijn er zorgen over de invloed van het hekwerk op de flora en fauna. Een grote groep mensen heeft bij de gemeente Epe en de provincie Gelderland een verzoek om handhaving ingediend.

De gemeente Epe kan de eigenaar van het Nonnenbos niet verplichten om dit hekwerk te laten verwijderen. Het hekwerk is tot een hoogte van 1 meter vergunningsvrij en mag er daarom staan. Een deel van het hekwerk is hoger dan 1 meter en vergunningplichtig. Voor dat deel is en vergunning aangevraagd. De gemeente Epe heeft deze aanvraag in behandeling. Het besluit daarop wordt bekendgemaakt.

De bospaden in het Nonnenbos zijn geen openbare wegen volgens de Wegenwet. Dat de bospaden door het hekwerk niet langer toegankelijk zijn, is daarom niet verboden.

De gemeente Epe informeert alle betrokkenen bij het verzoek om handhaving schriftelijk. De provincie Gelderland informeert de betrokkenen over het onderdeel natuur.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente Epe.

U kunt ons mailen via gemeente@epe.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0578.