De gemeente Epe gaat verder aan de slag met de adviezen die inwoners hebben gegeven over inwonerparticipatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitwerking van de adviezen in het Actieplan Inwonerparticipatie. “Ons college neemt de adviezen ter harte. Het zijn goede adviezen die door inwoners aan ons gegeven zijn en ze sluiten aan bij de acties van het gemeentebestuur om de werkwijze bij inwonerparticipatie te verbeteren. We hebben een actieplan bij de adviezen gemaakt gaan nu verder met concrete verbeteringen”, aldus Lia de Waard-Oudesluijs, waarnemend portefeuillehouder Inwonerparticipatie en Communicatie.

Aan de top drie van de adviezen zal het komende jaar de meeste aandacht besteed worden. Het gaat om ‘geef tijdige terugkoppeling’, ‘maak gebruik van deskundigheid in de samenleving’ en ‘leg de spelregels uit bij inwonerparticipatie’. De gemeente zal bijvoorbeeld duidelijker gaan communiceren aan het begin, tijdens en aan het einde van een project en inwoners zullen terughoren wat er met hun inbreng bij een project al dan niet is gedaan. Ook zal de website aangepast worden met informatie over inwonerparticipatie en specifieke projecten. En er is extra aandacht voor niet alleen betrokkenheid uit de samenleving, maar ook deskundigheid.

Wethouder De Waard-Oudesluijs: “We kiezen ervoor om werkenderwijs aan de slag te gaan.  Als start richten we ons nu op vier projecten om de adviezen toe te passen:  het uitvoeren van het grondstoffenplan, het opstellen van de omgevingsvisie, de gebiedsontwikkeling “Renderklippen” (Hertenkamp/ bergingsvijver) en het opstellen van de visie op dienstverlening. Over de resultaten zullen we zichtbaar communiceren in 2020.”

Hoe is het actieplan inwonerparticipatie tot stand gekomen?
Eén van de afspraken van het gemeentebestuur in het coalitieakkoord is om inwoners beter te betrekken bij het werk van de gemeente. Oud-burgemeester Hans van der Hoeve, sinds oktober gepensioneerd, heeft in gesprekken aan inwoners zelf gevraagd hoe zij denken over inwonerparticipatie. In acht bijeenkomsten, van mei tot en met juli 2019, door de hele gemeente, hebben inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en belangengroepen de burgemeester adviezen gegeven. Per bijeenkomst zijn de vijf belangrijkste adviezen genoteerd. In totaal zijn er veertig adviezen. Door de overeenkomstige adviezen te bundelen, blijven er tien over. Op de slotavond in september 2019 hebben de aanwezige deelnemers over de prioriteiten gestemd en is er een rangorde uitgekomen voor de adviezen die volgens de deelnemers als eerste aangepakt dienen te worden. Want niet alles kan tegelijk opgepakt worden.