Naar aanleiding van de maatregelen rond de Corona crisis zullen de geplande activiteiten voor het jubileum van Daams’ Molen, waar veel mensen bij verwacht worden, een jaar worden uitgesteld. Wel zal de molen op 3 en 4 juli a.s. in het zonnetje worden gezet.

Zo vindt er een draaimarathon plaats van 30 uur. Het startschot hiervoor wordt gegeven op vrijdag 3 juli om 09:00 uur en de wieken zullen dan onafgebroken blijven doordraaien tot 15:00 uur op zaterdag 4 juli, als er tenminste wind is in de zeilen.

Aan deze draaimarathon wordt ook nog een leuke actie verbonden met prachtige prijzen, waarbij iedereen digitaal kan raden hoeveel omwentelingen de wieken in de 30 uur gaan maken. Het aantal kan dan voorafgaand aan de draaimarathon worden opgegeven via de website van de molen. Als men geen computer heeft, kan een ander het voor die persoon invullen. De spelregels zullen laten nog worden gecommuniceerd in deze krant.

Maar er is nog meer. Ook de leerlingen van de Vaassense basisscholen hebben in deze afwijkende schoolweken hun best gedaan om tekeningen te maken rondom het molenthema. Deze zullen worden gebruikt voor kleurrijke banieren, die aan de molen worden bevestigd en de mooiste tekeningen worden gebruikt voor een nog te ontwerpen verjaardagskalender, die in de molen te koop zal worden aangeboden.
Het jubileumfeest zal ondanks alle beperkingen dit jaar dus niet ongemerkt aan Vaassen voorbij gaan. De aandacht hiervoor zal met muziek  en kleinschalige activiteiten o.a. van lokale ondernemers tot uiting worden gebracht. Een en ander aangepast aan de dan geldende Corona maatregelen.

Wij houden u op de hoogte via de berichten in de pers en op de site: http://www.daamsmolen.nl