De regionale woonagenda uit 2018 is opnieuw tegen het licht gehouden voor de periode 2020-2030. De komende 10 jaar worden in de gemeente Epe tot max 800 woningen extra gebouwd. Dit is het resultaat van nieuwe afspraken in de Cleantechregio en de provincie Gelderland.

Extra nieuwbouw

Tussen alle gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen) is een bandbreedte afgesproken over het aantal te bouwen woningen. In onze gemeente ligt die de aankomende 10 jaar tussen de 500 en 800 woningen. Wethouder Scholten is blij met de nieuwe woningbouwaantallen: “We kunnen nu in elk dorp voldoende woningen bouwen. Voor starters, gezinnen en senioren. Daar ben ik blij om en ik vertrouw erop dat we samen die woningen ook kunnen bouwen, want dat is écht nodig.’

Andere afspraken

Ook zijn er een aantal belangrijke opgaven benoemd waar de regiogemeenten zich hard voor willen maken: betaalbaar bouwen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij betaalbare huisvesting wil de provincie Gelderland ondersteunen via het Actieplan Wonen. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt regionaal opgepakt, waarbij ook de provincie aanhaakt.
Een ander onderwerp is of de Cleantechregio meer woningen moet gaan bouwen voor de overloop vanuit de westelijke provincies. Dat wordt de komende tijd in samenwerking met de provincie Gelderland onderzocht.

Uitbreidingswijken

In de gemeentelijke woonagenda uit 2019 is vastgelegd dat inbreiden beperkt mogelijk is vanwege het behoud van groen. In de omgevingsvisie  wordt de keuze gemaakt waar in de kernen de uitbreidingswijken mogelijk zijn. Om in de gemeentelijke behoefte aan woningen te voorzien, is uitbreiding noodzakelijk en wordt aan de randen van de kernen naar woningbouwlocaties gekeken. Het traject van de omgevingsvisie is in het najaar van 2019 gestart. Half 2021 wordt de omgevingsvisie vastgesteld. Op 14 december praat de gemeente met inwoners hierover door in een  digitale bijeenkomst.