Onlangs nam burgemeester Hans van der Hoeve afscheid van onze gemeente als burgemeester. Vanaf het moment dat hij zijn aftreden bekend maakte, is er gestart met het zoeken naar een goede opvolger.

Inwoners van de gemeente Epe ontvingen een enquête waarbij zijn aan konden geven, welke competenties en vaardigheden onze nieuwe burgemeester moest hebben.

Na een eerste selectie (er waren 26 sollicitanten) werden verschillende verkennende gesprekken gevoerd. Hier is uiteindelijk Tom Horn uit naar voren gekomen.

Diana Oosterhoff, voorzitter van de vertrouwenscommissie maakte vanavond bekend dat de heer Tom Horn, eerder locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Epe.

Wij wensen de heer Horn veel werkplezier in onze mooie gemeente.

PERSBERICHT

Epe, 16 oktober 2019

 

Aanbeveling nieuwe burgemeester gemeente Epe

De heer T.C.M. (Tom) Horn wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Epe. De gemeenteraad heeft dit besluit vanavond genomen in een besloten raadsvergadering, op voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer Horn is 59 jaar, getrouwd en heeft 2 dochters. Hij was geruime tijd wethouder in de gemeente Haarlemmermeer.

Onder meer op basis van een enquête onder de inwoners is in juni een profielschets opgemaakt en vastgesteld. Van de 26 sollicitanten is de heer Horn door de vertrouwenscommissie geselecteerd als kandidaat die het meest voldoet aan deze profielschets.

Een ervaren bestuurder

De heer Horn is van 2006-2010 en van 2014 tot 2019 wethouder en locoburgemeester geweest van de gemeente Haarlemmermeer. Na de fusie van de gemeente Haarlemmermeer heeft hij zijn wethouderschap neergelegd omdat hij graag een volgende stap wilde maken.  Momenteel is dhr. Horn lid van de Raad van Toezicht van Parlan Jeugdhulp te Alkmaar. 

De heer Horn heeft een deskundige en professionele uitstraling. Diverse leden van de vertrouwenscommissie typeren hem als een nuchtere en analytische man die snel kan schakelen. Uit de gesprekken kwam hij naar voren als een ervaren en krachtig bestuurder met verbindend vermogen. Ook zijn rol als voorzitter en als eindverantwoordelijke op het gebied van openbare orde en veiligheid zal hij overtuigend kunnen neerzetten. Verder is hij toegankelijk en benaderbaar, hij geeft aan niet vóór maar naast de inwoners te willen staan.

De heer Horn heeft ervaring met de dynamiek van verschillende kernen en zet deze ervaring graag in binnen de gemeente Epe. Inwonerparticipatie is iets waar de heer Horn als wethouder regelmatig mee te maken heeft gehad. Hij zet zijn vaardigheid op dit vlak graag in om inwonerparticipatie in Epe verder te ontwikkelen. Kortom: naar het oordeel van de vertrouwenscommissie is de heer Horn de kandidaat die het beste past bij het opgestelde profiel.

Vervolg

Met de voordracht van de heer Horn door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester medio december 2019 te installeren.