“Dat het programma voor 75 jaar vrijheid niet kan doorgaan is een hard gelag”, vindt burgemeester Tom Horn.

Beste inwoners, ondernemers, organisaties,

2020 zou voor heel Nederland een gedenkwaardig jaar worden. We zouden stilstaan bij een bijzondere mijlpaal. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat we onze vrijheid herwonnen. Overal in ons land zijn activiteiten voorbereid om dat te herdenken, te beseffen en te beleven.

Door de coronacrisis kunnen deze activiteiten niet doorgaan. Dat geldt ook voor het activiteitenprogramma in de gemeente Epe. Het was een programma door, voor en van iedereen in onze gemeente.  Het prachtige magazine vijfenzeventig jaar VRIJ sluit af met een indrukwekkende lijst van iedereen die aan het programma heeft meegewerkt en nog zou meewerken. Dat het programma is afgeblazen is een hard gelag voor ons allemaal. Een hard gelag is het in het bijzonder voor alle organisatoren en betrokken vrijwilligers. Het college van de gemeente Epe is deze ‘fakkeldragers voor de vrijheid’ nog steeds dankbaar voor al hun werk.

Juist deze week, van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april, stonden allerlei hoogtepunten gepland. Precies deze dagen is het 75 jaar geleden dat de gemeente Epe werd bevrijd. Ook al gaan de activiteiten niet door, het thema vrijheid verdient nog steeds onze aandacht. Vrijheid was en is helaas nog steeds niet overal vanzelfsprekend. Daarom verdient vrijheid ook onze bescherming, voor onszelf en voor anderen.

Sinds 1945 leven we hier in vrede en vrijheid. En sinds begin maart 2020 worden we door de coronacrisis in onze vrijheden beperkt. Premier Rutte had het daarom over “de grootste crisis in vredestijd” sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij sommigen die de oorlog hebben meegemaakt roepen de huidige beperkingen herinneringen op. Op Facebook schreef iemand dat de uitgestorven straten hem herinnerden aan die oorlogstijd. Iemand anders vertelde dat ze aldoor moest denken aan haar vaders verhalen over zijn onderduik.

In het magazine VRIJ las ik wat vrijheid voor RSG-brugklasser Bram betekent:

“Dat we leven in een land waar geen oorlog of een dictatuur is,
waar we de regering kiezen door te stemmen,
waar iedereen een eigen mening mag hebben,
waar een ieder zijn eigen geloof mag hebben,
waar iedereen gelijk wordt behandeld,
waar heel veel verschillende culturen samen en naast elkaar leven,
waar je zelf mag kiezen met wie je omgaat en met wie je trouwt,
waar je mag uitkomen voor je mening als je er niemand mee kwetst,
waar je op tv of via internet zelf mag bepalen wat je kijkt,
waar je boeken leest die je zelf hebt gekozen.”

Ook in onze gemeente leven we zo in vrijheid samen. We gaan weliswaar door een crisis heen, maar het is nog steeds vredestijd. Daar mogen we dankbaar voor zijn. 75 jaar vrijheid blijft een reden voor herdenking en voor feest. Laten we het vuur voor de vrijheid brandend houden in onszelf.

Zo zijn we allemaal, vanuit ons eigen huis, #AlleenSamen, fakkeldragers voor de vrijheid.

Uw burgemeester,

Tom Horn