Agenda raadsvergadering 2 december

Op donderdag 2 december vanaf 19.30 uur.

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 2 december vanaf 19.30 uur.

De vergadering is live te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live. U bent van harte welkom om deze vergadering online bij te wonen.

Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Uitwerkingsplan lokaal bestuur, inclusief VerbeteragendaHet uitwerkingsplan en de Verbeteragenda zijn opgesteld in vervolg op de Quick Scan Lokaal bestuur. De raad wordt voorgesteld het Uitwerkingsplan en de Verbeteragenda lokaal bestuur vast te stellen.

Stukken ter inzage

U kunt de vergaderstukken inzien via www.epe.nl. Ga naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken.

Gemeentehuis vrijdag 3 december na 11:00 uur gesloten voor afhalen documenten

Op vrijdag 3 december 2021 vanaf 11:00 uur is het tijdelijk niet mogelijk documenten aan te vragen in het gemeentehuis of online. Ook kunt u dan geen documenten ophalen. Er vindt onderhoud plaats van onze applicaties.

Telefonisch blijven we gewoon bereikbaar tot 17:00 uur. Maandag 6 december vanaf 08:00 uur is de balie voor het afhalen van documenten weer geopend.

Onze excuses voor het ongemak.

Agenda raadsvergadering 9 december

Op donderdag 9 december vanaf 19.30 uur.

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 9 december vanaf 19.30 uur.

De vergadering is live te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live.

U bent van harte welkom om deze vergadering online bij te wonen.

Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Amendement: Omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’
  De raad wordt voorgesteld de Omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ vast te stellen
 • Vaststelling RES 1.0 Cleantech Regio
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Stuurgroep RES en het eindverslag ontwerp RES 1.0 Cleantech regio en RES 1.0 Cleantech regio vast te stellen.
 • Vaststelling bestemmingsplan Voormalige Hogeweerdschool Epe
  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Voormalige Hogeweerdschool gewijzigd vast te stellen.
 • Sociale Agenda “Natuurlijk goed samenleven”
  De raad wordt voorgesteld de Sociale Agenda “Natuurlijk goed samenleven” vast te stellen
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek
  De raad wordt voorgesteld deels tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek en het bestemmingsplan op basis hiervan gewijzigd vast te stellen.
 • Vaststelling Nota Bodembeheer Gemeente Epe
  De raad wordt voorgesteld de concept Nota Bodembeheer Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst met de daarbij behorende bodemfunctieklassenkaart, en bodemkwaliteitskaart vast te stellen

Stukken ter inzage

U kunt de vergaderstukken inzien via deze website. Ga naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken.