Woensdag 13 juni wordt in Vaassen gestart met werkzaamheden langs de Jan Mulderstraat en rondom het het kruispunt Jan Mulderstraat – Houtzagersstraat – Molenstraat.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven (kabels en leidingen) voor de start van de realisatie van het centrumplan Vaassen. De werkzaamheden worden omstreeks september afgerond.

De ondernemers in het centrum en bewoners van deze straten worden persoonlijk door de nutsbedrijven geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Als deze voorbereidende werkzaamheden klaar zijn, kan vanaf september gestart worden met de realisatie van de eerste fase van centrumplan Vaassen.