Veiligheidsregio’s starten campagne Veilige, Warme Winter  

door | nov 7, 2023 | Nieuws

 

De vijf veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel zijn gestart met de campagne Veilige, Warme Winter. De veiligheidsregio’s hebben de campagne in samenwerking ontwikkeld en richt zich op drie onderwerpen: veilig stoken, de december feestmaand en het voorkomen van CO-vergiftiging. Voor deze onderwerpen is gekozen, omdat schoorsteenbrand de meest voorkomende oorzaak van brand is in onze regio en omdat er helaas nog steeds slachtoffers van CO-vergiftigingen zijn. Het derde onderwerp sluit aan op de naderende feestmaand.

Carla Kats, hoofd Risico- en Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) onderstreept het belang van de campagne: “De campagne is gericht op het meer bewust maken van inwoners over (brand)veiligheidsrisico’s. Ook geven we tips, waarmee iemand zelf aan de slag kan als het gaat over de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen in huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop het meest veilig gestookt kan worden.”

 Hoe ziet de campagne eruit?
De campagne is gefaseerd opgebouwd en loopt van 1 november 2023 tot met januari 2024. In de maand november ligt de focus op het onderwerp veilig stoken. Op de website van VNOG is een projectpagina met informatie beschikbaar: https://www.vnog.nl/veiligewarmewinter

Daarnaast wordt via verschillende social mediakanalen en Marktplaats aandacht besteed aan de campagne. Ook ontvangen 20.000 huishoudens in VNOG een huis-aan-huis kaart met een oproep om de schoorsteen te laten vegen. De adressen zijn geselecteerd op basis van locaties waar schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden tussen januari 2020 en oktober 2023 en de huizen die binnen een straal van 100 meter van die incidentlocaties staan. In bouwmarkten en tuincentra waar haardhout verkocht wordt, hangen posters en kunnen flyers met informatie meegenomen worden.

Carla Kats: “Wij zijn elke dag achter de schermen bezig met het voorkomen van rampen en crises. En met de inzet en coördinatie van hulpverlenende partijen, als er echt iets gebeurt. Een geruststellend idee. Maar inwoners kunnen zelf ook veel doen om de eigen veiligheid en die van anderen in huis te vergroten. Daarom stimuleren we bewustzijn en willen we aanzetten tot veilig gedrag. Zo werken we samen aan veiligheid!”

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: