Unieke Huub Oosterhuis viering

door | jul 28, 2023 | Nieuws

Zondagmorgen 6 augustus vindt in ’t Kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, aan de Deventerstraat 36, een wel heel bijzondere viering plaats. Een viering nl. met uitsluitend woorden, liederen, gedichten en gebeden van de in 2023 overleden Huub Oosterhuis (ook wel eens de
Paus van Amsterdam genoemd).

Zelfs wordt op een groot scherm een ooit door Oosterhuis uitgesproken overdenking in de Dominicuskerk te Amsterdam vertoond, evenals een samenzang van een van zijn liederen in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. De zes in deze viering te zingen liederen worden begeleid door een tweetal organisten / pianisten.

Aanvang 10.00 uur

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: