Uitnodiging informatiebijeenkomst Opvang Oekraïense vluchtelingen in Vaassen

door | jun 26, 2023 | Nieuws

De gemeente Epe meldt het volgende:

De eigenaar van de voormalige camping ‘t Hertenhof heeft aan de gemeente laten weten open te staan voor vluchtelingenopvang op die locatie. Na een verkenning zien wij op deze locatie mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in chalets. In de lastige puzzel om plekken te vinden voor opvang van vluchtelingen, zijn we blij met het aanbod van de eigenaar van het terrein.

Het college van burgemeester en wethouders wil de mogelijkheid voor opvang op deze locatie graag inbrengen in de regionale afstemming over vluchtelingenopvang en uiteindelijk graag een overeenkomst aangaan met de eigenaar. Dit voornemen zal, als het zover komt, impact hebben op
het dorp. Voordat het college daarover een definitief besluit neemt, willen wij u daarom hier over informeren.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u dan ook graag uit voor een informatiebijeenkomst waarin we toelichten wat het voornemen inhoudt en hoe het proces naar eventuele opvang er uit gaat zien. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen wilt stellen, zorgen onder de aandacht wilt brengen of goede ideeën wilt delen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. Daar is gelegenheid voor op deze avond.

Datum : Maandag 03 juli
Tijd : 19:00 inloop, 19:30 aanvang
Locatie: Dorpskerk in Vaassen (Marktplein 7)

Let op! Op dinsdag 27 juni is er ook een bijeenkomst over dit onderwerp voor de direct omwonenden van de locatie (direct aangrenzend). Deze is alleen bedoeld voor de mensen die hiervoor per brief een uitnodiging hebben ontvangen.

Landelijke uitdaging

We hebben in Nederland te maken met een toenemende stroom vluchtelingen. Zij kunnen op dit moment niet allemaal worden opgevangen. Dat zorgt soms voor schrijnende situaties. Wij willen een bijdrage aan de opvang leveren, maar gemeenten zijn ook verplicht om vluchtelingen op te vangen.
Dat is een flinke uitdaging waar we als samenleving gezamenlijk voor staan.

Tot slot

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst te gaan, maar wilt u wel geïnformeerd worden?
Houdt dan onze website en sociale media in de gaten. Op dinsdag 4 juli delen we daar de informatie die ook gedeeld is bij de bijeenkomst. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via gemeente@epe.nl en 140578

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: