Beste inwoner van de gemeente Epe,

In november 2019 heeft u een vragenlijst ingevuld via het inwonerspanel Epe Spreekt over hoe u uw omgeving in de toekomst ziet. Of u heeft zaterdag 16 november 2019 op straat in Emst, Epe, Oene of Vaassen een medewerker van de gemeente of een raadslid gesproken over dit onderwerp. Op één van beide momenten heeft u aangegeven dat u hier graag bij betrokken wilt blijven, of dat u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden. Daarom sturen we u nu deze email.

Omgevingsvisie
De gemeente Epe is bezig met het maken van een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven hoe onze omgeving er in de toekomst uitziet. Uit de gesprekken op straat en de online vragenlijst kwam eind 2019 een aantal thema’s naar voren die veel mensen belangrijk vinden. Over deze thema’s wilden we binnenkort graag verder met elkaar in gesprek.

Bijeenkomsten geannuleerd
Daarom hadden we verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarvoor we u graag hadden uitgenodigd. Deze bijeenkomsten gaan in verband met het coronavirus níet door.

Hoe nu verder?
Omdat de omgevingsvisie gaat over hoe uw omgeving er later uitziet, willen we deze visie graag sámen met u en inwoners en andere organisaties maken. Er zijn geen eenvoudige online of digitale alternatieven om met grote groepen mensen op zo’n manier het gesprek aan te gaan, dat er recht wordt gedaan aan ieders inbreng over verschillende thema’s. We maken daarom nu een stap op de plaats en beraden ons hoe we hiermee verder gaan.

Planning
Op www.epe.nl/omgevingsvisie vindt u alle informatie over het proces rondom de omgevingsvisie. De planning was om de omgevingsvisie dit jaar door de gemeenteraad vast te laten stellen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt die planning aangepast. Zodra we weer stappen ondernemen in dit proces, informeren we u opnieuw.

Ideeën zijn welkom!
Heeft u vragen, goede ideeën of suggesties om vorm te geven aan participatie met grote groepen mensen? Dan houden wij ons warm aanbevolen. Neem contact met ons op via omgevingsvisie@epe.nl of via telefoonnummer 14 0578.

We wensen u voor nu het allerbeste toe in deze crisistijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens burgemeester en wethouders,

 

Robert Scholten
Wethouder