Gemeente Epe vraagt inwoners om mee te denken

In 2050 wil de gemeente Epe CO-neutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente evenveel duurzame energie opwekt als zij verbruikt. Door te isoleren, zelf energie op te wekken, slim om te gaan met energieverbruik en de overstap te maken naar duurzame energie is dit doel te behalen. De gemeente wil graag van inwoners horen hoe zij aankijken tegen besparen, opwekken en overstappen op duurzame energie. Vanaf 9 april zetten we daarom een vragenlijst uit via Epe Spreekt die inwoners kunnen invullen.

Vragenlijst Epe Spreekt over duurzaamheid

De gemeente wil graag gevoel krijgen bij wat er leeft onder de inwoners van gemeente Epe. Welke initiatieven spreken aan en waarom? Wat is de samenleving bereid zelf te doen en wat kan de gemeente daarin betekenen? Op welke manier zijn inwoners met duurzaamheid, duurzame energie en warmte, energiebesparing, milieu en klimaatverandering bezig? Op deze en andere vragen hoopt de gemeente met dit onderzoek antwoorden krijgen.De vragenlijst wordt verspreid via Epe Spreekt en is te vinden op de site van de gemeente (www.epe.nl) van 9 april tot en met 30 april.

Samen op weg

Niet alleen via een vragenlijst worden inwoners uitgenodigd om van zich te laten horen. Op 13 en 14 april van 19:30 – 21:30 uur organiseren we online Energiecafé’s. Ook tijdens deze bijeenkomsten wil de gemeente samen met inwoners van gedachten willen wisselen over het besparen, opwekken en overstappen op duurzame energie. Inwoners kunnen zich tot 11 april opgeven voor deze bijeenkomsten via duurzaam@epe.nl.

Transitievisie Energie en Warmte

De gemeente Epe werkt aan de Transitievisie Energie en Warmte. Het doel van de transitie is een gemeente die in 2050 CO₂-neutraal is. Als de visies klaar zijn, is duidelijk wat de gemeente te doen staat. Dan is in beeld gebracht welke forse CO₂-besparingsprojecten er starten en welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste van het aardgas te gaan. Hiervoor maken we dan een zogenaamd wijkuitvoeringsplan: een plan dat aangeeft hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Met de wijkuitvoeringsplannen maken we een start in 2022.