Landelijke ontwikkelingen & actiedag ook bij Viattence – Speulbrink Vaassen

door | sep 4, 2023 | Nieuws

Viattence Vaassen meldt het volgende:

De wereld van de ouderenzorg verandert sterk, óók op de Veluwe. We hebben niet alleen te maken met dubbele vergrijzing, maar ook met een groeiende schaarste aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Dat vraagt om een andere kijk op en invulling van ouderenzorg. Enerzijds door bijvoorbeeld zorgtechnologie in te zetten, aan de andere kant door een groter beroep te doen op naasten en vrijwilligers. Ook verschuift de plaats waar ouderenzorg wordt verleend: steeds vaker thuis, met een grotere verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Tegelijkertijd wordt er vanaf 2024 landelijk bezuinigd op zorgkosten. Maar de veranderingen die we hierboven beschrijven, vragen tijd, energie én goede afstemming met belanghebbenden zoals cliënten, naasten en medewerkers. Die tijd krijgt Viattence en alle andere ouderenzorgorganisaties niet als ze nu met de effecten van kortingen aan de slag moeten.

Vandaar de actiedag op 5 september 2023. Deze dag komen ouderenzorg medewerkers uit heel Nederland in actie. Ook bij Viattence  locatie de Speulbrink betekent dit dat we – op positieve wijze! – aandacht besteden aan de landelijke actiedag. 

Die dag zetten medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van Viattence de bewoners en cliënten extra in het zonnetje. Dit doen wij door het bakken van pannenkoeken voor de bewoners en door het maken van een wandeling met bewoners en cliënten.

Meer info:  www.viattence.nl/zorgvoormorgen

 

 

 

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: