Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de huidige situatie rondom het coronavirus is besloten om alle activiteiten van Koppel-Swoe waar veel (kwetsbare) mensen samen komen te annuleren tot in ieder geval 1 april.

Koppel-Swoe heeft naar aanleiding van de landelijke persconferentie en contacten met de GGD besloten om diverse activiteiten te annuleren. Steunpunt Bloemfontein in Vaassen, steunpunt Burgerenk in Epe en steunpunt de Hezebrink in Emst zullen de komende twee weken gesloten zijn.

Ook (senioren)activiteiten zoals de seniorensportdag, conversatieles Nederlands, gymnastiek, stijldansen, ZitFit, (preventief) huisbezoek, bijeenkomsten voor mantelzorgers, bingo, jongerenavonden in Emst en het NAH Kaffee zijn geannuleerd.

De organisatie acht het niet verantwoord om dergelijke activiteiten/ontmoetingen doorgang te laten vinden. Een tegenvaller voor iedereen die zich op deze momenten verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen staat voorop. Mensen die behoefte hebben aan contact, kunnen ons altijd bellen.

Zonder tegenbericht wordt verwacht dat de activiteiten vanaf 1 april weer doorgang zullen vinden.

De kinderopvang van Koppel-Swoe blijft geopend. Wel zijn alle ‘buitengewone’ activiteiten gecanceld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een opa en oma week op een locatie of een bezoek aan een zorgcentrum met peuters van een locatie. De pedagogisch medewerkers zijn extra alert op hygiëne en medewerkers en kinderen met klachten die passen bij het coronavirus worden gevraagd thuis te blijven.